Engagera ditt företag i kampen mot sexköp!

En tredjedel av alla sexköp sker i samband med tjänsteresa utomlands. Svenska företag välkomnas nu införa etiska riktlinjer mot sexuell exploatering för att värna såväl mänskliga rättigheter som sina anställda.

Läs mer här!
Illustration, Resor

Har ditt företag
rätt riktning?

Stöd kampanjen och agera mot sexhandel!

Läs mer

Om kampanjen

Projektet Rätt riktning syftar till att involvera företag i arbetet mot sexhandel genom att införa etiska riktlinjer mot sexköp.

Läs mer

Självklart för oss!

“Det handlar om företagets
värderingar och att vi
i alla situationer
behandlar människor
med respekt.”

Anette Segercrantz
HR-direktör
Storebrand/SPP Norden

SPP