Engagera ditt företag i kampen mot sexköp!

En tredjedel av alla sexköp sker i samband med tjänsteresa utomlands. Svenska företag välkomnas nu införa etiska riktlinjer mot sexuell exploatering för att värna såväl mänskliga rättigheter som sina anställda.

Rätt riktning – Etiska riktlinjer mot sexhandel

Projektet Rätt riktning syftar till att involvera företag i arbetet mot sexhandel och för kvinnors rättigheter. Genom att införa etiska riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering visar företag att de tar ansvar för mänskliga rättigheter. Etiska riktlinjer förbättrar arbetsmiljön inom organisationen och minskar risken för korruption. Dessutom bidrar det till en mer jämställd värld.

Varför etiska riktlinjer mot sexhandel?

1. Minskad risk för korruption
Organiserad brottslighet kan vara inblandad i många typer av verksamheter. Bordeller, sexklubbar etc. är ofta sammankopplade med annan form av organiserad brottslighet, droger etc. Samröre med den organiserade brottsligheten kan leda till ett indirekt stöd åt människohandel.

2. Förbättrad arbetsmiljö
Det är ett viktigt stöd för den anställde att ha tydliga riktlinjer kring kommersiellt sex om obehagliga situationer kring bordell-, escortservice- eller sexklubbsverksamhet skulle uppstå.

3. Ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter, mot människohandel och sexuell exploatering samt för ökad jämställdhet.

Sveriges Kvinnolobby bjuder in till en intressentdialog och utbildning för företag den 22 mars om etiska riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering.

Sexhandel i affärssammanhang – är det verkligen ett problem?

Undersökningar visar att 80 % av alla sexköp sker utomlands och att en tredjedel av dessa sker i samband med tjänsteresor. Många företag har erfarenheter av situationer där sexköp, strippklubbar och annan sexuell exploatering förekommit i samband med affärsresor. De flesta tar avstånd från denna typ av aktiviteter och anser att det inte är förenligt med företagets etiska riktlinjer. Däremot berättar många företag att affärskulturen ser annorlunda ut i andra länder, där både strippklubbar och mycket alkohol, är ett vanligare inslag i representationssammanhang och det är därför viktigt för företaget att det ska vara tydligt för anställda hur de ska hantera den typen av situationer.

Corporate Social Responsibility
De senaste åren har det blivit allt vanligare att företag tar ett större socialt och miljömässigt ansvar. Många företag engagerar sig även i arbetet mot barnsexhandel och barnpornografi. Att införa etiska riktlinjer mot all form av sexuell exploatering är en del av denna utveckling. Etiska riktlinjer mot sexhandel innebär ett starkt ställningstagande för mänskliga rättigheter och ett CSR-arbete i rätt riktning!

Om människohandel, prostitution och sexuell exploatering
Läs mer om människohandel för sexuella ändamål, prostitution och annan form av sexuell exploatering i nedanstående informationsmaterial.

Regeringen:
Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Polisen:
Lägesrapport om människohandel för sexuella ändamål.

Vad säger lagen?

I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet sedan 1999. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män samt för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Straffet för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år.
Köp av sexuell tjänst är dock inte förbjudet i länder där sexhandel är legaliserat. Det är därför bra att införa tydliga riktlinjer kring sexköp och sexuell exploatering i företagets uppförandekod och/eller resepolicy.

Den svenska regeringen ser det som önskvärt att myndigheter inför etiska riktlinjer mot sexköp.
Läs mer om regeringsuppdraget om etiska riktlinjer i frågor kring sexköp m.m. inom statsförvaltningen.

Stöd Rätt riktning

Har ditt företag sedan tidigare eller kommer företaget ta fram etiska riktlinjer mot sexköp? Stöd kampanjen Rätt riktning och syns med ditt företags logga! Att stödja kampanjen är helt kostnadsfritt. Ta ställning för mänskliga rättigheter och skaffa etiska riktlinjer i rätt riktning!

Utbildning om etiska riktlinjer

Vill du lära dig mer? – Boka in ett utbildningstillfälle!

Tidigare utbildningar
Den 22:a mars hölls en utbildning om förekomsten av svenska företags inblandning i prostitution för representanter av svenska företag inom bl.a. hotellbranschen, åkeriverksamhet och detaljhandeln.
Utbildningen syftade till att informera företagen om sambandet mellan sexköp, sexklubbar och affärsresor ut idag? Hur kan etiska riktlinjer mot sexhandel förbättra arbetskulturen och företagets profil samt minska risken för korruption? Vilka juridiska aspekter är viktiga vid utveckling av etiska riktlinjer? Medverkande var svenska storföretag och organisationer som intresserade sig för frågan och ville veta mer om hur de som företag kan bidra till en positiv utveckling inom företagskulturen, genom att implementera etiska riktlinjer mot sexköp.
För de företag som är intresserade av att ta del av utbildningen följer här de presentationer som framfördes.