Etiska riktlinjer mot sexhandel

För att utveckla etiska riktlinjer kan det vara en bra start att inspireras och se hur andra företag och myndigheter har formulerat sina riktlinjer. På denna sida publicerar Sveriges Kvinnolobby löpande riktlinjer, policys och uppförandekoder som på något sätt berör sexköp och sexuell exploatering.
Vill ditt företag inspirera andra och dela med sig av hur ni arbetar, kontakta oss

Mall etiska riktlinjer

Hur de etiska riktlinjerna är formulerade kan variera. Nedanstående tre principer är rekommenderade att föras in i företagets resepolicy, uppförandekod eller liknande. Kom igår att ju tydligare riktlinjerna kring sexköp, kontakt med sexklubb, escortverksamhet etc. är formulerade, desto tydligare och större stöd är riktlinjerna för den anställde i situationer där dessa fenomen förekommer.
– Jag är medveten om att all handel med sexuella tjänster är otillåtet. Jag vistas inte på platser där sexuella tjänster erbjuds.
– Jag är medveten om att besök på porr- och stripteaseklubbar inte är tillåtet.
– Jag är medveten om att arbetsplatsen ska hållas fri från
pornografi.